پافشاری در نرفتن به کمیته اخلاق، کار جواد خیابانی را به دادسرا می کشاند

پافشاری در نرفتن به کمیته اخلاق، کار جواد خیابانی را به دادسرا می کشاند

به گزارش همشهری آنلاین، جواد خیابانی، مجری شبکه سه سیمای ایران که چهار روز قبل به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جهت ارائه اسناد و مدارک مورد ادعا دعوت ش

به گزارش همشهری آنلاین، جواد خیابانی، مجری شبکه سه سیمای ایران که چهار روز قبل به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جهت ارائه اسناد و مدارک مورد ادعا دعوت شده بود، از حضور در این کمیته امتناع کرد.

طبق قانون مقرر شده که یکبار دیگر باید از این مجری تلویزیون در کمیته اخلاق دعوت به‌عمل آید و در صورتی که بار دیگر خیابانی در این کمیته حاضر نشود، پرونده او به دادسرا ارجاع خواهد شد.

در روزهای اخیر و در برنامه‌ای تلویزیونی جواد خیابانی ادعا کرده بود که وی‌ای‌آر عمدا به کشور وارد نمی‌شود تا برخی افراد در تعیین نتایج تیم‌ها تاثیرگذار باشند.

کمیته اخلاق یکی از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال محسوب می‌شود که مسئولیت رعایت مسائل اخلاقی و فرهنگی و بازی جوانمردانه را برعهده دارد.