تصاویر تلخ از سوء تغذیه کودک فلسطینی |+ ویدئو

تصاویر تلخ از سوء تغذیه کودک فلسطینی |+ ویدئو

به گزارش همشهری آنلاین، «بهاء النمر» یکی از صدها کودک اهل غزه است که در نتیجه سیاست عامدانه رژیم صهیونیستی در گرسنه نگه داشتن اهالی غزه، دچار سوء تغذی

به گزارش همشهری آنلاین، «بهاء النمر» یکی از صدها کودک اهل غزه است که در نتیجه سیاست عامدانه رژیم صهیونیستی در گرسنه نگه داشتن اهالی غزه، دچار سوء تغذیه شدید شده است. تصاویری از این کودک ببینید.