احتمال رونق بازار مسکن در سال ۹۶

احتمال رونق بازار مسکن در سال ۹۶

با افزایش سرمایه بانک مسکن از ۳ به ۸ هزار میلیارد تومان، بازار مسکن می تواند رونق قابل توجهی به خود گیرد.
خواندنی ها

برچسب: