تعیین حداقل حقوق بازنشستگان در سال 96

تعیین حداقل حقوق بازنشستگان در سال 96

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: برای سال آینده دولت ۱۰۰۰ میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب به ما کمک کرده تا حقوق حداقل بگیران را به یک میلیون توما
خواندنی ها

برچسب: