استاندارد نان سنتی در حد حرف

استاندارد نان سنتی در حد حرف

در حالی رییس سازمان ملی استاندارد از اجباری شدن دریافت استاندارد برای نان سنتی خبر داده که تاکنون هیچ‌گونه بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص به اتحاد
خواندنی ها