رشد ۱۴.۵ درصدی مبادلات تجاری ایران با ۱۵کشور همسایه | بیشترین رشد وزنی صادرات مربوط به کدام کشور همسایه است؟

رشد ۱۴.۵ درصدی مبادلات تجاری ایران با ۱۵کشور همسایه | بیشترین رشد وزنی صادرات مربوط به کدام کشور همسایه است؟

به گزارش همشهری آنلاین، مجموع مبادلات بازرگانی ( صادرات غیرنفتی و واردات ) با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به میزان ۹۶۷۶۷ تن و به ارزش ۵۸۸۴۳ دلار بوده

به گزارش همشهری آنلاین، مجموع مبادلات بازرگانی ( صادرات غیرنفتی و واردات ) با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به میزان ۹۶۷۶۷ تن و به ارزش ۵۸۸۴۳ دلار بوده که سهم ۶۱ درصدی از وزن و ۵۲ درصدی از ارزش کل تجارت خارجی را داشته است و به لحاظ ارزشی نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۱۴.۵ درصدی برخوردار بوده است.

افزایش ۱۹.۵ درصدی ارزش صادرات با همسایگان

براساس این گزارش، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور ( به استثنای برق ، نفت خام ، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی ) به ۱۵ کشور همسایه شامل کشورهای امارات متحده عربی ، پاکستان ، افغانستان ، بحرین ، قطر ، کویت ، ارمنستان ، جمهوری آذربایجان ، فدراسیون روسیه ، ترکیه ، قزاقستان ، ترکمنستان ، عمان و عربستان سعودی ، در مجموع بالغ بر ۳۰۵۳۷ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ، افزایش ۱۹.۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است .

همچنین وزن صادرات به کشورهای همسایه با حدود ۷۵.۲ میلیون تن با رشدی کمتر از یک درصد مواجه بوده است و در بین کشورهای همسایه ، بیشترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور عراق با ۲۷.۲ میلیون تن به ارزش ۱۰.۲ میلیارد دلار بوده است ، این در حالی است که در بین کشورهای همسایه ، کمترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور بحرین با ۱۰.۸ هزارتن و به ارزش ۱۰.۴ میلیون دلار بوده است .

بیشترین رشد وزنی صادرات با عربستان

طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، بیشترین رشد وزنی و ارزشی صادرات غیر نفتی در بین این کشورها ، با ارزش ۱۴.۷ میلیون دلار متعلق به عربستان سعودی بوده است .

پنج کشور نخست مقصد صادراتی کالاهای ایرانی از بین کشورهای همسایه به ترتیب عراق با ۱۰.۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۷.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۵.۸ میلیارد دلار، افغانستان با ۱.۶ میلیارد دلار و پاکستان با ۱.۵ میلیارد دلار است.

رشد ۹.۶ درصدی ارزش واردات با همسایگان

برپایه این گزارش، میزان واردات از این کشورها در این مدت ، با افزایش ۹.۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ، به ۲۸۳۰۶ میلیون دلار رسیده و وزن واردات از کشورهای همسایه با حدود ۲۱.۶ میلیون تن از کاهش ۱۲.۶ درصدی برخوردار بوده است.

پنج کشور نخست طرف معامله واردات از بین کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۱ نیز به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۱۸.۴ میلیارد دلار، ترکیه ۶.۱ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه با ۱.۶ میلیارد دلار، پاکستان با ۸۴۲ میلیون دلار و عمان با ۸۰۰ میلیون دلار است.