سلفی شهردار تهران با دانش‌آموز دبیرستان البرز

سلفی شهردار تهران با دانش‌آموز دبیرستان البرز

به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان گفت: آینده فراروی شما است. آینده این ملت را شما رقم می‌زنید و ام

به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان گفت: آینده فراروی شما است. آینده این ملت را شما رقم می‌زنید و امیدواریم به لطف الهی پیروز باشید. ما نیز به عنوان مدیریت شهری در خدمت نظام آموزش هستیم.

در حاشیه این مراسم شهردار تهران با یکی از دانش‌آموزان این مدرسه سلفی یادگاری گرفت.