حادثه برای رئیس گمرک ایران | آخرین وضعیت جسمی رضوانی فر

حادثه برای رئیس گمرک ایران | آخرین وضعیت جسمی رضوانی فر

به گزارش همشهری آنلاین، محمد رضوانی فر، رئیس گمرک ایران روز پنجشنبه برای شرکت در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان بروجرد به استان لرستان سفر کرده بود که

به گزارش همشهری آنلاین، محمد رضوانی فر، رئیس گمرک ایران روز پنجشنبه برای شرکت در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان بروجرد به استان لرستان سفر کرده بود که خودرو وی به علت لغزندگی جاده دچار حادثه شد.

حسین ایمانی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان بروجرود گفت: خوشبختانه وضعیت جسمی رئیس کل گمرک و همراهان مساعد بود و به مسیر خود ادامه دادند.

وی سرنشینان خودرو را سه نفر اعلام کرد و افزود: یک نفر از همراهان از ناحیه گردن آسیب جزئی دیده بود که بصورت سرپایی مداوا شد.

به گفته وی علت حادثه لغزندگی جاده اعلام شده است.

رئیس اورژانس شهرستان بروجرد گفت: حادثه در منطقه پل سفید انتهای حوزه استحفاظی لرستان به سمت استان مرکزی رخ داده است.