ببینید | سکانسی دیدنی از سریال اغما با بازی امین تارخ

ببینید | سکانسی دیدنی از سریال اغما با بازی امین تارخ

به گزارش همشهری آنلاین، امین تارخ که از چند روز پیش، به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری بود، امروز از دنیا رفت. ویدیوی زیر، از سریال اغماء با بازی تا

به گزارش همشهری آنلاین، امین تارخ که از چند روز پیش، به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری بود، امروز از دنیا رفت. ویدیوی زیر، از سریال اغماء با بازی تارخ را ببینید:

امین تارخ درگذشت | علت فوت اعلام شد