ببینید | بازداشت پسر رئیس‌جمهور سابق ارمنستان در تظاهرات

ببینید | بازداشت پسر رئیس‌جمهور سابق ارمنستان در تظاهرات

به گزارش همشهری آنلاین، برآوردهای اولیه حاکی از آن است که حداقل ۱۰۰ معترض در جریان تظاهرات‌ها در ایروان بازداشت شده‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین، برآوردهای اولیه حاکی از آن است که حداقل ۱۰۰ معترض در جریان تظاهرات‌ها در ایروان بازداشت شده‌اند.