نجات ماکرون در آستانه سقوط | 4 نکته درباره انتخابات فرانسه

نجات ماکرون در آستانه سقوط | 4 نکته درباره انتخابات فرانسه

همشهری آنلاین: ترس از روی کار آمدن راست افراطی در فرانسه باعث شد تا رأی دهندگان فرانسوی بار دیگر مانع قدرت گرفتن «مارین لوپن»، رهبر حزب افراطی جبهه مل

همشهری آنلاین: ترس از روی کار آمدن راست افراطی در فرانسه باعث شد تا رأی دهندگان فرانسوی بار دیگر مانع قدرت گرفتن «مارین لوپن»، رهبر حزب افراطی جبهه ملی و مخالف سرسخت «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه شوند. در حالی که حزب حاکم امانوئل ماکرون در دور اول انتخابات بدلیل پیشروی راست گرایان تا آستانه سقوط پیش رفته بود، اما در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب ماکرون توانست از سقوط حتمی نجات یابد. در این گزارش ۴ نکته مهم درباره انتخابات فرانسه را بررسی خواهیم کرد:

کار دشوار اداره فرانسه: دشواری کار دولت در فرانسه بدلیل تقسیم آرای انتخابات میان احزاب گوناگون و تفسیم ۵۷۷ کرسی مجلس ملی میان احزاب چپ، مرکز و راست افراطی پس از انتخابات اخیر (هیچ حزبی نزدیک به اکثریت نیست و همه ۲۰۰ کرسی در مجلس کمتر دارند.)

افزایش کرسی راست گرایان حزب لوپن: اگرچه حزب راست افراطی جبهه ملی به رهبری لوپن نتوانسته قدرت تشکیل دولت را بدست آورد، اما کرسی‌های راست گرایان افراطی در پارلمان فرانسه افزایش یافته و این به معنای افزایش قدرت لوپن برای مخالفت با برنامه های ماکرون است.

سیاستمداران افراطی چپ، برنده انتخابات: در شرایطی که حزب رئیس جمهور فرانسه جایگاه اکثریتی خود در انتخابات زودهنگام پارلمانی را از دست داده، اما حزب چپ افراطی در فرانسه اکثریت کرسی‌ها را بدست آورد. حزبی که با اسرائیل رابطه خیلی گرمی ندارد، یهودی ستیزی گسترده در فرانسه را انکار می کند و بجای رابطه با آمریکا بر نزدیک شدن به آمریکای لاتین تاکید دارد.

نجات ماکرون از سقوط حتمی: یک هفته پیش حزب ماکرون به سمت فاجعه پیش رفت و انتخابات زودهنگام او باعث شد تا مخالف سرسختش، یعنی مارین لوپن به شانس اول برای تشکیل دولت در فرانسه نزدیک شود، اما دور دوم انتخابات ماکرون را از سقوط نجات داد و چپ گرایان افراطی بیشترین کرسی را در پارلمان بدست آوردند. ماکرون اکنون بدنبال ائتلاف با چپ هاست.