تصاویر زیبای بارش اولین برف پاییزی در همدان

تصاویر زیبای بارش اولین برف پاییزی در همدان

به گزارش همشهری آنلاین، این برف در میان شور و شوق بالای مردم جلوه‌ای زمستانی به پاییز هزار رنگ این منطقه بخشید و همچنین عبور و مرور خودروها در این جاد

به گزارش همشهری آنلاین، این برف در میان شور و شوق بالای مردم جلوه‌ای زمستانی به پاییز هزار رنگ این منطقه بخشید و همچنین عبور و مرور خودروها در این جاده مواصلاتی به سختی صورت گرفت.